Najsjajnija zvezda na nebu
Pitanja o najsjajnijim zvezdana na nebu.
по Dunja Dumić
7 питања
1. Šta je Sirijus ?
a Planeta
b Zemlja
c Zvezda
d Cveće
2. Koliko su Sirijus A i Sirijus B blizu Sunčevog sistema ?
a 2,6 svetlosnih godina
b 8,6 svetlosnih godina
c 3,8 svetlosnih godina
d 6,8 svetlosnih godina
3. Kako su stari Egipćani zvali zvezdu Sirijus ?
a Pasja zvezda
b Betelgez
c Sorija
d Sotis
4. Šta je Fridrih Besel,primetio posmatranjem Sirijusa ?
a Male nepravilnosti
b Kretanje Sirijusa
c Zvezdu Betelgez
d Ništa
5. Koliko stepena celzijusovih ima u središtu Sunca ?
a 3,000
b 100,000,000,000
c 12,000,000
d 15,000,000
6. Koliko je staro sunce ?
a 60,000 godina
b 1,000,000 godina
c 5 milijardi godina
d 10 milijardi godina
7. Koji od ovih elemenata ne sadrži Sunce ?
a Gvožđe
b Nikl
c Nafta
d Hrom