Niki, riki, diki i don
Upoznavanje porodice Harper i obavezna zabavaaa
по Magi
7 питања
1. Koji je jezik riki u jednim od epizoda učio
a Kineski
b Britanski
c Poljski
2. Ko je najviši
a Niki
b Riki
c Diki
d Don
3. Šta riki ne zna da radi
a Da slika
b Da crta
c Da pliva
4. Šta niki najviše voli da radi
a Pliva
b Spava
c Kuva
d Jede
5. Koji sport je fon trenirala da bi se otarasila braće
a Plivanje
b Crtanje
c Vožnja bicikle
d Balet
6. U čemu je diki najbolji
a Plivanje
b Crtanje
c Vožnja skejta
d U ocenama
7. Koji je jezik riki u jednim od epizoda učio
a Kineski
b Britanski
c Poljski