Winx kviz
Sve o winxu što ste do sada naučili možete pokazati u ovom kvizu
по winxica
40 питања
1. Ko dolazi u 4.sezoni?
a Daphne
b Roxy
c Diaspro
d Layla
2. Kako se zove vođa ,,Lovaca na vile"
a Anagan
b Gantlos
c Ogron
d Duman
3. Kako se zove Stelin momak?
a Skay
b Brendon
c Riven
d Nabu
4. Iz kog kraljevstva dolazi Layla?
a Andros
b Domino
c Zenit
d Solarija
5. Ko je prvi dobio enchantix?
a Bloom
b Layla
c Musa
d Flora
6. Kako se zove Bloomin bivši dečko?
a Skay
b Džejm
c Endi
d Brendon
7. Ko je Musina najbolja drugarica?
a Tehna
b Flora
c Stela
d Layla
8. Koju je planetu spasila Tehna?
a Solariju
b Domino
c Zenit
d Andros
9. U kojoj sezoni se Flora zaljubila?
a 3. sezoni
b 1. sezoni
c 2. sezoni
d 5. sezoni
10. Kako se zove epizoda u kojoj je Nabu umro?
a Poraz
b Laylin izbor
c Nabuov kraj
d Dan za pravdu
11. Kako se zove glavni negativac iz 6.sezone
a Icy
b Selina
c Diaspro
d Eldora
12. Kako se zove učenica koja je sabotirala Floru u 1.epizodi 4. sezone?
a Amine
b Ajsi
c Klaris
d Selina
13. Kako se zove predmet koji su Winxice predavale?
a Nauka o vilama
b čas zdravog života
c Magijologija
d Winxologija
14. Kako se zove Roxina majka?
a Aurora
b Morgana
c Nebjula
d Dijana
15. U kojoi sezoni se pojavljuju pop-pixiji
a 1.
b 2.
c 4.
d 6.
16. Kako se zove Laylin zadnji dečko?
a Roj
b Skay
c Nex
d Nabu
17. Zašto su Winxice dobile belivix?
a Jer su pomagale ljudima na Zemlji.
b Jer je Roxy poverovala u vile.
c Jer su pobedile Lovce na vile.
d Jer im ga je Faragonda podarila.
18. U kojim sezonama nema Trixica?
a 7. i 3.
b 2. i 4.
c 7. i 4.
d 8. i 3.
19. Ko je pomogao Bloom da dobije enchantix
a Faragonda
b Maja
c Njena majka
d Daphne
20. Ko je Bloomina neprijateljica iz Gardenije?
a Diaspro
b Mici
c Dijana
d Roxy
21. Koji čarobnjak crnog kruga ima moć brzog trčanja?
a Ogron
b Gantlos
c Anagan
d Duman
22. Ko je Stelin pop-pixy?
a Loksi
b Didžit
c Pif
d Amore
23. Koju Winxicu je Darkar prvu upoznao?
a Bloom
b Stelu
c Tehnu
d Laylu
24. Čiji je rođak Triton?
a Florin
b Bloomin
c Stelin
d Laylin
25. Koga je Flora spasila i dobila enchantix?
a Oca
b Majku
c Sestru
d Faragondu
26. Ko je Faragondu pretvorio u drvo?
a Waltor
b Trixice
c Lovci na vile
d Darkar
27. Gde je Bloom prvi put videla Waltora?
a Na Androsu
b U Solariji
c U Alfei
d Negde slučajno u prolazu
28. Kome je Waltor oduzeo vid?
a Flori
b Layli
c Bloom
d Musi
29. Sa kim je Triton sarađivao?
a Sa Trixicama
b Sam se borio
c Sa Waltorom
d Sa sirenama
30. Kako se zove vilinska kuma?
a Morgana
b Eldora
c Selina
d Nebjula
31. Ko je otkrio da je Bloom vila?
a Faragonda
b Njeni roditelji
c Stela
d Ona sama
32. Kako se zove moć koju su Winxice dobile u 7 sezoni
a Mhytix
b Butterfllix
c Bloomix
d Harmonix
33. Ko je smislio ime Winx cluba?
a Stella
b Bloom
c Tehna
d Flora
34. Kako se zove Tehnin dečko
a Timi
b Riven
c Nex
d Hilija
35. Šta rade Winxice?
a Hvale se moćima
b Spasavaju svet
c Uče u Alfei
d Žive život kao normalne devojke
36. Ko je oživeo plišane igračke i napravio ljubimce?
a Bloom
b Flora
c Tehna
d Stela
37. Kako se zovu momci od Winx-a?
a Momci iz crvene fontane
b Momci od Winxica
c Majstori magije
d Nemaju ime
38. Da li su Lovci na vile ulovili sve vile na kraju?
a Ne
b Da
c Ne znam
d Nema u crtanom tog dela
39. Kako se zove škola za veštice?
a Alfea
b Škola za veštice
c Crni zamak
d Mračni toranj
40. Kako se zove Bloomina sestra?
a Mici
b Daphne
c Vanesa
d Stela