Försäkringsquiz
Testa din kunskap kring försäkringsbolagens olika erbjudanden.
по Pablo
11 питања
1. Vad heter Länsförsäkringars motsvarighet till Stor Bilextra ?
a 1
b 2
c 3
d Bla
2. Vad heter Swedbanks egna försäkringsbolag ?
a 1
b 2
c Bla
d 4
3. Om kunden säger sig bara ha 750 kr idag för glasskada, vilket bolag är det ?
a Bla
b 2
c 3
d 4
4. Vilket försäkringsbolag har 6 % i påslag för autogiro ?
a Bla
b 2
c 3
d 4
5. Vilka två bolag har att hffd kan vara vilken dag som helst i månaden ?
a 1
b 2
c Bla
d 4
6. Om kunden tror sig ha en likadan självriskförmån på 3000 kr hos Trygg-hansa, vad är det ?
a 1
b Bla
c 3
d 4
7. Om kunden säger sig ha bilförsäkringen via Villaägarna, vilket försäkringsbolag har kunden då ?
a 1
b 2
c 3
d Bla
8. Om kunden har valt 2500 kr i vagnskadesjälvrisk, vilket bolag kan det va i så fall ? Det finns två st.
a Bla
b 2
c 3
d 4
9. Nämn minst två ytterligare bolag som har 35% av skadekostnaden för glasskador ?
a 1
b Bla
c 3
d 4
10. Nämn ytterligare ett bolag där trafiksjälvrisken är 0 kr.
a 1
b 2
c Bla
d 4
11. Om kunden säger sig ha ett mervärde på 25 % hos ett annat bolag, vilket bolag är det och vad kallas det här speciella avtalet ?
a 1
b 2
c Bla
d 4